• تماس با ما

دفتر مدیر کل : طبقه دوم  اتاق236 - تلفن 38512343 - 33966150

معاون اجرایی و اداری مدیر کل: طبقه دوم  اتاق245  تلفن 38513015

معاون علمی مدیر کل: طبقه دوم اتاق 247 تلفن 38512645

واحد ابلاغ و تطبیق: طبقه دوم اتاق239 تلفن 38512235-38513006

واحد صدور و تمدید پروانه نشر: طبقه دوم اتاق 243 تلفن 38513021-38512210

واحد کارشناسی کودک و نوجوان: طبقه دوم تلفن 38512989

واحد دبیرخانه :طبقه اول اتاق 142 تلفن وفکس 38513214

واحد شهرستان :طبقه اول اتاق 142 تلفن 38512487

واحد ثبت : طبقه اول اتاق 143 تلفن 38512530

پاسخگویی اعلام وصول: طبقه اول اتاق 146 تلفن 38512338

مدیر سایت و راهبر سامانه جامع: طبقه دوم  اتاق 241 تلفن 38512349 – تلفن همراه 09384984247(فقط درساعت اداری)

ایمیل:sm.baghi@farhang.gov.ir 

آدرس دفترتوسعه کتاب و کتابخوانی :

تهران- میدان بهارستان- خیابان کمال الملک - ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- طبقه دوم