رده بندی رده دیویی

بسعه تعالی

       نظر به این که درج رده دیویی در ثبت اطلاعات کتاب الزامی شده است ، ناشران محترمی که فیپای مختصر از کتابخانه ملی دریافت نموده اند و از طریق توکن نسبت به ثبت کتاب برای مجوز قبل از چاپ اقدام می نمایند با توجه به یکی از موضوعات ده گانه زیرمرتبط با کتاب خود از رده دیویی استفاده نمایند.                          

کد

موضوع

000

کلیات

100

فلسفه و روانشناسی

200

دین

300

علوسیاسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی

400

زبان

500

علوم خالص

600

علوم عملی

700

هنر

800

ادبیات

900

تاریخ

 

دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی


 

« اطلاعیه 1 » 

بدینوسیله به اطلاع ناشران محترم می رساند از تاریخ 93/08/04 برای دریافت مجوز اعلام وصول یک نسخه کتاب ارائه نمایند، ضمناً ناشرانی که تمایل دارند کتابهای چاپ اول آنها دردبیرخانه هیأت خرید کتاب مطرح و خریداری شود، ضرورت دارد یک نسخه دیگر از کتابهای چاپ اول خود را همزمان در مرحله اعلام وصول به اتاق 237 تحویل دهند.

 شایان ذکر است کتابهای درسی و کمک درسی وافست مشمول خرید نمی شوند.

                                                                                                                                                   

دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی

 

« اطلاعیه 2 » 

به اطلاع  ناشران  محترم که دارای دستگاه توکن هستند می رساند ، برای رفع ایرادات احتمالی با تلفن های  -38512349 09384984247  (فقط درساعت اداری)آقای باقی یا ایمیل  sm.baghi@farhang.gov.ir  تماس حاصل فرمایند.

 

دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی