تماس با ما

دفتر مدیر کل : طبقه دوم  اتاق236 - تلفن 38512343 - 33966150

معاون اجرایی و اداری مدیر کل: طبقه دوم  اتاق245  تلفن 38513015

واحد ابلاغ و تطبیق: طبقه دوم اتاق239 تلفن 38512235

واحد صدور و تمدید پروانه نشر: طبقه دوم اتاق 243 تلفن 38513021-38512210

واحد کارشناسی کودک و نوجوان: طبقه دوم تلفن 38512989

پاسخگویی واحد ثبت : طبقه اول اتاق 142 تلفن 38512308- 38512855-38512530

پاسخگویی اعلام وصول: طبقه اول اتاق 144 تلفن 38512338-38512903

مدیر سایت و راهبر سامانه جامع مجوز چاپ و نشر کتاب : طبقه دوم  اتاق 241.257 تلفن 38512349 - 38513135

ایمیل:sm.baghi@farhang.gov.ir 

آدرس دفترتوسعه کتاب و کتابخوانی :

تهران- میدان بهارستان- خیابان کمال الملک - ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- طبقه دوم