اخبار

هشدار در باره استفاده از فیپای جعلی

هشدار در باره استفاده از فیپای جعلی
از درج فیپای جعلی و شماره های غیر واقعی تحت عنوان"شماره کتاب شناسی ملی ایران" خودداری شود.

بر اساس اعلام اداره کل پردازش و سازماندهی اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ به استناد مصوبه شماره ١٢٦٦٧٥/ت ه ،مورخ ١٣٧٥/١٢/٠٨ هیات محترم وزیران، کلیه ناشران دولتی و غیر دولتی ملزم به دریافت فهرست نویسی پیش از انتشار(فیپا) جهت درج در صفحه شناسنامه کتاب قبل از انتشار آن شده اند. متاسفانه مشاهده می شود تعدادی از کتاب های واسپاری شده به کتابخانه ملی، دارای فیپای جعلی با شماره غیر واقعی تحت عنوان "شماره کتابشناسی ملی ایران" ذیل فیپای مذکور هستند.از آن جا که این اقدام از مصادیق جعل محسوب می شود بدین وسیله به اطلاع ناشران محترم می رساند، از درج فیپای جعلی و شماره های غیر واقعی تحت عنوان"شماره کتاب شناسی ملی ایران" خودداری نمایند.

در صورت مشاهده موارد فوق، اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این موارد را از طریق مبادی قانونی پیگیری خواهد کرد.

۱۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۱۸
دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید