قوانین و مقرراتقانون مالیات های مستقیم

 

دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 (معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 اصلاحی قانون)

 

ماده 1 ـ تعریف فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف‌ ـ فعالیتهای انتشاراتی: مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری، تولید فنی، حروفچینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام می‌شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه ‌گردد و به دست مصرف کننده برسد.

ب ـ فعالیتهای مطبوعاتی: مجموعه فعالیتهایی که در تولید و نشر خبر، گزارش، آگهی و اطلاع رسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهره‌برداری عموم قرار می‌گیرد.

ج ـ فعالیتهای فرهنگی: مجموعه فعالیتهایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی، انجام مبادلات، پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت می‌گیرد، نظیر: ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، آموزش های فرهنگی و هنری، اجرای صحنه‌ای، نمایشگاه‌ها، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری

1-  ج محتوی فرهنگی: هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در هر شکل و قالب.

د ـ فعالیتهای هنری: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه‌ای، نمایش و توزیع آثار سینمایی، سمعی و بصری، موسیقیایی،‌هنری، نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد.

ماده 2 ـ مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است:

1-2- پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری، پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیتهای مندرج در جدول پیوست صادر می‌گردد.

تبصره ـ  در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیتهای موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض ومراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود.

2-2- مجوزهای تبعی:

عوامل دست‌اندرکار  وموثر در انجام فعالیت های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1-2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود، نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع، دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارد مشروط براینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند:

الف: دارا بودن کارت حرفه‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز

ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده  (2)

ج: مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد.

د: ارایه نسخه ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز

ماده 3 ـ مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند(ل) ماده 139 اصلاحی این قانون نخواهند بود.

ماده 4 ـ نحوه اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه شماره 477/200 مورخ 21/01/1392 خواهد بود.

ماده 5 ـ  فهرست فعالیت‌های موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی این قانون هردو سال یکبار قابل بررسی و تجدید نظر است.

ماده 6 ـ  مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 19153/ 4348-211 مورخ 04/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور می‌شود و با رعایت مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای سال 1393 تحصیل می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 7 ـ  فهرست فعالیتهای مشمول معافیت این دستورالعمل بشرح جدول پیوست می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی                   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بند ل ماده 139

امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی

ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین‌نامه  اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی  قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست دستورالعمل اجرایی اصلاحی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 27/11/1380 منظم به جدول مصادیق فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری مشمول معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 یاد شده جهت اطلاع و اجرا نسبت به درآمدهای حاصله از ابتدای سال 1393 و به بعد ارسال می‌گردد.

 

فهرست مصادیق فعالیت‌های موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم

ردیف

طبقه فعالیت

نوع فعالیت

فعالیت مشمول

1

انتشاراتی

انتشار کتاب

نویسندگی (تحقیق، تألیف، ترجمه، تصحیح، گردآوری) ویراستاری، صفحه‌آرایی، صفحه‌بندی، تصویرگری کتاب، حروف‌چینی، بازآفرینی، خطاطی، طراحی جلد، بازنویسی اعم از کاغذی یا الکترونیکی (دیجیتالی)، تولید، پخش و فروش کتاب توسط ناشر کتاب

2

مطبوعاتی

1-2 تولید،‌توزیع و نشر خبر و اطلاعات

تولید و گزارش خبر، عکاسی، نقد و بررسی خبر، خبرگزاری، تفسیر، تولید، پردازش اطلاعات، اطلاع‌رسانی مکتوب و الکترونیکی

2-2  انتشار نشریات و مطبوعات

نویسندگی، گزارشگری، نقد خبر،‌تفسیر خبر، روزنامه‌نگاری، عکاسی مطبوعاتی، تصویرگری مطبوعاتی، ویراستاری مطبوعات، ترجمه، طراحی مطبوعات، حروف‌چینی، گرافیست و کاریکاتور مطبوعات، طراحی و انتشار آگهی، مدیریت تحریریه مطبوعاتی ، سردبیری، دبیری سرویس، نشر و فروش نشریات و مطبوعات.


فهرست مصادیق فعالیت‌های موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم

ردیف

طبقه فعالیت

نوع فعالیت

فعالیت مشمول

3

فرهنگی

1-3 فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال

تولید با تولید و ارایه یا عرضه (توسط همان تولید کننده) محتوای فرهنگی در رسانه بر خط (تحت شبکه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات) تولید یا تولید و ارایه یا عرضه (توسط همان تولید کننده) محتوای فرهنگی و دیجیتالی (از جمله بازیهای رایانه‌ای، پویانمایی، نرم‌افزارهای رسانه‌ای) ارایه هرگونه خدمات ویرایش محتوا یا استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات.

2-3 جشنواره‌های قرانی، فرهنگی و هنری

مراسم، مسابقات، نشست‌ها و جشنواره‌هایی که به صورت داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود. (اعم از حضوری یا دیجیتالی) کارگاهها و کلاس‌های آموزشی تبلیغ چهره به چهره دینی و فعالیت‌های اردوئی دینی و فرهنگی

3-3 فعالیت‌های فرهنگی قرآن و عترت

-آموزش قرآن و عترت شامل آموزش و روخوانی، روان‌خوانی، قرائت، حفظ، ترجمه و مفاهیم تفسیر، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، مهدویت، سبک زندگی قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام، آموزش احکام، آموزش فیلم نامه‌نویسی قرآنی و سایر آموزش‌های دینی، همچنین دوره‌های تربیت داور، مربی و معلم قرآن و عترت.

-تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرآن و عترت، شامل برگزاری جشنواره‌های قرآن و عترت، نمایشگاه‌های قرآن و عترت، محافل، همایش، مسابقات قرآن و عترت، اجرای تواشیح، سرود، ابتهال، مدیحه‌سرایی، سخنرانی‌های قرآنی، مشاوره‌های قرآنی، کارگاه‌های سبک، زندگی قرآنی، تولید و توزیع محصولات قرآنی (توسط همان تولید کننده) همچنین فعالیت‌های تبلیغی

-امور پژوهشی قرآن و عترت شامل برگزاری نشست‌های تخصصی، همایش‌های تخصصی قرآن و عترت، تألیف تدوین کتاب، مقاله، نشریه‌های قرآن و عترت، پژوهش‌های کاربردی  در علوم و معارف و امور قرآن و سیره معصومین علیهم‌السلام.

 

 

4-3 نمایشگاه‌ها، موزه‌های فرهنگی و هنری و قرآنی (اعم از دیجیتالی و غیره)

موزه آثار تجسمی موزه آثار نمایشی، موزه آثار موسیقی، موزه آثار قرآنی، موزه کتاب و مطبوعات و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، قرآن، مطبوعات، تجسمی، موسیقی، نگارخانه و نظایر آن.

5-3 مراسم و مجامع فرهنگی، هنری و قرآنی اعم از دیجیتالی و غیره

آموزش‌های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه آزاد سینمایی، آموزشگاه آزاد هنری و موسسات مجری رشته‌های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش، پودمانی، علمی ـ کاربردی و آموزشگاه و آموزش موسیقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.پژوهش‌های فرهنگی و هنری، قرآنی، شب‌های شعر و ادب، نقد و بررسی کتاب، آثار هنری و سینمایی و قرآنی، بزرگداشت و یادبودها، همایش‌ها، کنگره‌ و سایر نشست‌های فرهنگی و هنری و آموزش‌های عمومی و تخصصی قرآن، محافل انس با قرآن و ترویج فرهنگ نماز، اجرای تلاوت، تواشیح، همخوانی و سخنرانی و مشاوره قرآنی و کلاس‌های داستان‌نویسی، داوری آثار فرهنگی و هنری و قرآنی.

6-3 فروش کتاب و کتابخانه عمومی

فروش کتاب توسط کتابفروشان دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأسیس و اداره کتابخانه عمومی و قرائت خانه.

4

هنری

1-4 تولید، تکثیر، توزیع و نمایش فیلم  ( اعم از سینمایی و خانگی)

فیلمانه‌نویسی، تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی، تهیه‌کنندگی فیلم مستند، تهیه‌کنندگی فیلم کوتاه، کارگردانی، دستیاری کارگردانی، کاگردانی مراسم سینمایی (جشنواره)، صدابرداری، دستیاری صدابرداری، صداگذاری، دستیاری صداگذاری، فیلمبرداری، مدیریت فیلم‌برداری، دستیاری فیلم برداری، طراحی صحنه و لباس (طراحان فیلم)، طراحی فنی و اجرای صحنه (دکور)، تدوینگری، دستیاری وتدوینگری، تدارکات، مدیریت  تدارکات، دستیاری تدارکات، طراحی و اجرای جلوه‌های ویژه،‌مسئولیت جلوه‌های ویژه (بصری ـ کامپیوتری)، مسئولیت جلوه‌های ویژه (میدانی)، بازیگری، بازیگردانی، بدل کاری، چهره‌پردازی، خدمات لابراتوری فیلم، عکاسی فیلم، عکاسی هنری، گویندگی، گویندگی فیلم (دوبلوری)، دوبله، مدیریت دوبلاژ، منشیگری صحنه، مدیریت تولید فیلم، دستیاری تولید فیلم، آهنگ‌سازی، انیمیشن سازی (انیماتور)، مستندسازی، نورپردازی، دستیاری نورپردازی، نمایش و عرضه و فروش فیلم و آثار تصویری (اعم از دیجیتالی و غیردیجیتالی)، اجرای طرح فیلم و سریال، برنامه‌ریزی، دستیاری صحنه، دستیاری لباس، جامه‌داری، نوازندگی، مدیریت سالن سینما، خدمات نمایش سینما، دبیری و مدیریت ارجایی مراسم سینمایی (جشنواره)، اجرای مراسم سینمایی (جشنواره)، نویسندگی، تدریس سینما، نقد سینمایی، سردبیری نشریه سینمایی، مشاوره رسانه‌ای فیلم، طراحی و اجرای تبلیغات فیلم، طراحی وتولیدو عرضه بازیهای رایانه‌ای.