سامانه مجوز  نشر (سامن)

با توجه به ارتقاء و بهینه سازی سامانه  نشر  و توزیع توکن جدید با قابلیت گواهی الکترونیکی، ناشران محترم می توانند تا اتمام زمان توزیع توکن  مذکور ، از لینک های زیر برای ورود به سامانه استفاده نمایند.

توکن جدید، مستقل از نوع سیستم عامل و مستقل از نوع مرورگر بوده و نیازی به انجام تنظیمات در مرورگر ندارد.

شایان ذکر است که توکن  قدیمی تا تاریخ 95/11/16 معتبر بوده و پس از آن قابل استفاده نخواهد بود لذا آن دسته از ناشرانی که نسبت به دریافت توکن  جدید اقدام نکرده اند لازم است هرچه زودتر نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

برای استفاده از توکن جدید ضرورت دارد ابتدا راهنمای نصب  مطالعه شود.

ضمناً ناشران محترم در صورت بروز هرگونه اشکال در نصب توکن و استفاده از خدمات پشتیبانی با شماره های 55-61975550-021 شرکت امن افزار تماس  بگیرند.


توکن جدید    توکن جدید