آیین‌نامه تکریم خادمان پیشکسوت نشر و کتاب کشور

بسمه تعالی»

«آیین‌نامه تکریم خادمان پیشکسوت نشر و  کتاب کشور»

مقدمه:

کتاب از شاخص‌های اصلی توسعه فرهنگی و رسانه‌ای کارآمد در دیپلماسی فرهنگی است. توسعه کمی وکیفی این رسانه‌ی فرهنگی از اهداف محوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ همچنین از وظایف اصلی دفتر توسعه کتاب وکتابخوانی است که این مهم جز با مشارکت اهل اندیشه  و قلم تحقق نمی‌یابد. در این راستا تکریم و نکوداشت اهالی قلم و خادمان حوزه نشر کتاب می‌تواند در جلب مشارکت آنان و در توسعه فرهنگی مؤثر باشد.

ماده 1) هدف

دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی به منظور تکریم خادمان پیشکسوت نشر و کتاب، هر ساله به مناسبت هفته کتاب (آبان ماه) از فعالان تاثیرگذار حوزه‌ کتاب و نشر، در طول دورة فعالیت تقدیر به عمل می‌آورد.

ماده 2)

 خادمان پیشکسوت حوزه نشر و کتاب: شامل پدیدآورندگان، ناشران، موزعان، کتابفروشان و مروّجان کتاب می‌باشد.

ماده 3)

دبیرخانه تکریم خادمان پیشکسوت نشر و کتاب در دفتر توسعه کتاب وکتابخوانی تشکیل و اداره خواهد شد.

ماده 4) هیأت داوری

هیأت شناسایی و انتخاب خادمان پیشکسوت نشر و کتاب شامل  7  نفر خواهد بود به شرح زیر:

1-    نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران (این نماینده حتماً کتابفروش باشد)

2-   نماینده اتحادیه تعاونی‌های ناشران کشور (این نماینده حتماً‌ ناشر باشد)

3-    نماینده شرکت تعاونی توزیع‌کنندگان کتاب تهران ( این نماینده  حتماً موزع باشد)

4-    مدیر عامل خانه کتاب ایران

5-   مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی به عنوان رییس هیأت

6-    دو نفر کارشناس حوزه نشر کتاب به پیشنهاد مدیر کل دفتر توسعه کتاب وکتابخوانی

تبصره: احکام تمامی اعضای هیأت داوری توسط معاون امور فرهنگی برای یک دوره (یکساله) صادر می‌شود.

ماده 5) فراخوان خادمان پیشکسوت نشر و کتاب

هر ساله از ابتدای مرداد ماه تا پایان مهر ماه داوری انجام می‌شود.‌ دبیرخانه انتخاب خادمان پیشکسوت نشر و کتاب از ابتدای مرداد ماه با اطلاع‌رسانی  با مکاتبه از تشکل‌های صنفی حوزه نشر کتاب و اهل قلم و ادارات‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دعوت به عمل می‌آورد تا سوابق و مستندات افراد حائز شرایط را مطابق ماده 6 آیین‌نامه، حداکثر تا پایان شهریور ماه به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده 6) شاخص‌های ارزیابی خادمان پیشکسوت حوزه نشر و کتاب

1-    داشتن حداقل 60 سال سن

2-    حضور فعال و مستمر در حوزه نشر کتاب

3-    حسن شهرت فرهنگی و اجتماعی و خوش‌نامی در حوزه صنفی مرتبط

4-    اثرگذاری و جریان سازی در حوزه نشر و کتاب

5-    کسب عناوین و امتیازات ویژه در طول دوران فعالیت

ماده 7)

در هر دوره مطابق ماده دو از بین حوزه‌های مورد اشاره یک نفر برگزیده خواهد شد.

¨   تبصره: هیأت داوران به هنگام ارزیابی، حوزه نشر کتاب شهرستان را با توجه به امکانات فرهنگی هر شهرستان مورد ارزیابی قرار دهد.

ماده 8)

هر خادم پیشکسوت صرفاً یک بار انتخاب می‌شود.

ماده 9)

به هر خادم برگزیده، به عنوان جایزه، 5 سکه تمام بهار آزادی اهدا می‌گردد. همچنین لوح برگزیدگان توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امضاء می‌شود.

ماده 10)

این آئین نامه در 10 ماده و 1 تبصره در تاریخ 18/07/94 به امضاء معاون امور فرهنگی رسید و از تاریخ فوق قابل اجرا می‌باشد و کلیه آئین‌نامه‌ها و موارد مشابه قبل از آن فاقد اعتبار می‌باشند.           

                                                                                                                                                                                                                          سید عباس صالحی

                                                                                                                                                                                                                       معاون امور فرهنگی