صفحه شناسنامه کتاب

باسمه تعالی

اطلاعات مربوط به شناسنامه کتاب

شناسنامه کتاب یا صفحه حقوق به صفحه­ ی پشت صفحه عنوان اطلاق می­شود که حاوی اطلاعات ذیل می­باشد:

بخش اول:

اطلاعات مربوط به فیپا (فهرستویسی پیش از انتشار) که توسط کتابخانه ملی تدوین می­گردد واطلاعات آن شامل موارد ذیل می­باشد:

ناحیه توصیفی:

سرشناسه کتاب‌(پدید آورنده: نام شخص، نام تنالگان،‌گردهمایی و یا عنوان قراردادی)

عنوان کتاب

تکرار نام پدیدآور (نویسنده، مترجم، مقدمه­نویس، مصحح، مصور و ...)

ویرایش و نام ویراستار و شماره ویرایش

محل نشر

ناشر

تاریخ نشر

تعداد صفحات یا تعداد جلدها (اندازه اثر/ابعاد و مواد همراه)/عنوان فروست /شماره فروست

یادداشت­ها: (شامل یادداشت­های عمومی، کتابشناختی، مندرجات و ...) مانند بهای اثر/ ماهیت دامنه یا شکل هنری/ زبان اثر، زبان ترجمه/ منابع عنوان (عنوان از روی جلد یا عطف و ...)/ واژه نامه / کتابنامه/ مندرجات کتاب/ شماره استاندارد کتاب و ...

ناحیه تحلیلی:

موضوعات کتاب

شناسنامه­های افزوده

 

بخش دوم:

عموما اطلاعات اخص مربوط به ناشر می­باشد که عبارتند از:

عنوان کامل ناشر+ آرم ناشر+ آدرس الکترونیکی

عنوان کتاب

نام پدیدآورندگان اعم از مولفان، مترجمان، گردآورندگان، ویراستاران و ...

نوبت چاپ و تاریخ چاپ

شمارگان(تیراژ)

حروفچینی، لیتوگرافی، صفحه آرایی، طرح جلد و ...

چاپ و صحافی

قیمت

نشانی، صندوق پستی، تلفن، دورنگار

درج توضیحاتی که عموما ناشر لازم به ذکر می­داند