راهنمای مراجعانفرآیند تمدید پروانه نشر کتاب

فرآیند تمدید پروانه نشر کتاب

 

«فرآیند تمدید پروانه نشر کتاب»

 ناشران کلیه استان­ها به غیر از استان تهران مدارک خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تحویل دهند، اداره کل استان پس از بررسی و ارزیابی عملکرد ناشران، مدارک را برای تمدید به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی ارسال می ­کنند.

 

«مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه نشرکتاب»

·       ارائه تقاضای تمدید پروانه نشر کتاب ارائه گزارش عملکرد در سربرگ انتشارات ممهور به مهر انتشارات و امضای مدیر مسئول

·       ارائه گزارش عملکرد انتشارات در طول دوره اعتبار پروانه نشر کتاب از خانه کتاب ایران

·       ارائه اصل پروانه نشر کتاب

·       ارائه یک قطعه عکس 4×3

·       ارائه تصویر کارت ملی

·        تکمیل برگ اطلاعات مربوط به نشانی دفتر انتشارات و سایر مکانهای مربوط به انتشارات از قبیل:دفتر پخش-فروشگاه و انبار

·       ارائه تصویر برابر با اصل اجاره­ نامه معتبر یا سند مالکیت به نام مدیر مسئول

« نکات قابل توجه»

تذکر1: تطبیق اعلام وصول های  کتابهای منتشر شده با اطلاعات خانه کتاب  به منظور رفع مغایرت احتمالی

تذکر2 : عواقب تاخیر در تمدید پروانه نشر بدلیل کسری مدارک، متوجه  ناشر است.

تذکر3: تبعات حقوقی عدم اعلام دقیق نشانی دفتر انتشارات به عهده ناشر است. ( ماده  21 آئین نامه)

تذکر4: ناشران استان تهران مدارک خود را به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی واقع در میدان بهارستان خ کمال الملک ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبقه دوم اطاق 243 تحویل دهند.