فرآیند تشکیل پرونده برای اخذ پروانه نشر کتاب

«بسمه تعالی»

 

 

« فرآیند تشکیل پرونده برای اخذ پروانه نشر کتاب »

 

Ø               متقاضیان حقیقی و حقوقی برای تشکیل پرونده باید به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان­های کشور مراجعه نمایند(متقاضیان استان تهران به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان تهران مراجعه نمایند).

Ø               پس از تکمیل پرونده توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه پرونده متقاضی توسط ادارات کل برای طرح در هیأت رسیدگی به صدور پروانه نشر کتاب به این دفتر ارسال می­شود.

Ø               پس از تصویب پرونده در هیأت مذکور مراتب برای تعیین نام توسط متقاضی به اداره کل استان اعلام می­شود.

Ø               پس از تائید نام توسط این دفتر پروانه نشر کتاب صادر و جهت تحویل به متقاضی به اداره کل استان ارسال می­شود.

« شرایط متقاضیان پروانه نشر کتاب »

1.     تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2.     نداشتن سوء پیشینة کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی­ربط و برخورداری از حسن شهرت

3.     محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

4.     دارا بودن 25 سال سن و متأهل بودن و یا حداقل 27 سال برای اشخاص مجرد

5.     انجام خدمت وظیفة عمومی و یا داشتن معافیت دایم

6.     داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات

7.     داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی­ربط

8.      احراز صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (داشتن 5 سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره­های آموزشی مربوط با تأیید کارشناسان امر)

 

« مدارک مورد نیاز برای متقاضیان پروانه نشر کتاب»

 

1.     تصویر برابر با اصل تمامی صفحات  شناسنامه

2.     تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت

3.     تصویر برابر اصل کارت شناسایی ملی

4.     تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی یا معادل آن به تأیید مراجع ذیربط

5.     6 قطعه عکس 4×3

6.     اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

7.     تکمیل فرم اطلاعات انفرادی و تاسیس مرکز

8.     تائیدیه صلاحیت علمی و فنی از مراجع ذیربط

9.     تصویر برابر اصل اساسنامه  (برای مراکز حقوقی)

10.تصویر برابر اصل آگهی های روزنامه رسمی (برای مراکز حقوقی)

اقدامات ضروری پس از اخذ پروانه نشر کتاب

اقدامات ضروری پس از اخذ پروانه نشر کتاب

 

طراحی سربرگ دفتر انتشارات برای مکاتبات رسمی و اداری با درج نشانی دفتر انتشارات و کدپستی و شماره تماس معتبر

2ـ تهیه مهر همراه با مشخصه انتشارات (آرم)

3ـ نصب تابلو در سر درب دفتر انتشارات

4ـ اعلام به موقع تغییر محل جغرافیایی انتشارات در اسرع وقت

5ـ مراجعه به خانه کتاب ایران برای گرفتن شماره شابک (ISBN)

6ـ مراجعه به کتابخانه ملی ایران برای اخذ فیپا (برگ فهرست­نویسی پیش انتشار)