راهنمای تبدیل مجوز های قدیمی به مجوز های جدید

 

1- ثبت اطلاعات کتاب در سامانع جامع ، از طریق گرینه ناشر - ثبت درخواست جدید

* توجه: تمامی اطلاعات خواسته شده همانند کتاب چاپ اول می بایست تکمیل شود ؛فقط در گزینه نوبت چاپ ، گزینه تجدید چاپ را انتخاب نمایید و کادرهای خالی را براساس توضیحات داده شده در کنار آن تکمیل نمایید(نوبت چاپ مننظور نوبت چاپی است که می خواهید اعلام وصول آن را  بگیرید

2- پس از ثبت کتاب و دریافت شماره، اصل مجوز قبلی به همراه یک نامه مبنی بر درخواست تعویض مجوز قدیمی به جدید در سربرگ انتشارات با ذکر شماره ثبت جدید، به دبیرخانه دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی ارائه نمایید

نکته 1 : این روند برای کتاب هایی است که هیچ سابقه ایی در سامانع جامع ندارند

نکته 2 : در این روند نیاز به دریافت شماره شابک جدید  و فیپای جدید نیست (مگر این که شماره شابک 10رقمی باشد که دراین صورت با تبدیل آن به شابک 13رقمی از آن استفاده نمایید).